Teenused

Pakume järgmisi teenuseid:

 • Elektripaigaldiste teenindamine käidu- ja hoolduslepingute alusel
 • Elektritööd ja elektripaigaldiste hooldus teeninduslepingute alusel
 • Sise- ja välielektritööd
 • Maanduse ja piksekaitsesüsteemide ehitus
 • 10/0,4 kV alajaamade hooldus
 • Side- ja arvutivõrkude ehitus sisepaigaldistes
 • Tööstusautomaatika ehitus, hooldus, rekonstrueerimine
 • Elektriprojektide koostamine
 • Elektripaigaldise kontrollmõõtmised
 • Elektripaigaldise ettevalmistamine auditiks
 • Elektripaigaldise auditi läbi viimine
 • Horisontaalpuurimine laiendiga kuni 350mm
 • Kaeveteenus roomikekskavaatoritega 3t-6t
 • Laadur-ekskavaatori teenus
 • Korvtõstuki teenus