2016

 • Valga Gümnaasiumi elektritööd
 • Atria Eesti AS Valga katlamaja automaatikatööd
 • Arke Lihatööstus AS pesula
 • Toftan AS lauasorteeri liini automaatika kaabeldus
 • Elektrilevi OÜ IL2832 Viljandimaa Kolga-Jaani vald Taganurga AJ F4 rekonstrueerimistööd
 • Elektrilevi OÜ IL3012 Valgamaa, Sangaste F1 pingeparandus, Lossiküla, Sangaste vald
 • Elektrilevi OÜ IL3063 Viljandimaa, Viljandi vald, Moori küla, Jänku AJ F2 rekonstrueerimistööd
 • Elektrilevi OÜ IL3152 Valgamaa, Hummuli vald, Põrga AJ F4 rikete vähendamine
 • Elektrilevi OÜ IL3331 Valgamaa Õru vald Killinge AJ F1 rekonstrueerimistööd
 • Elektrilevi OÜ IS2064 Viljandimaa, F2-Annamõisa Võhma töökindlus
 • Elektrilevi OÜ IS2070 Pärnumaa Halinga vald Lehu küla Lehu AJ F3 rekonstrueerimine
 • Elektrilevi OÜ IS2109 Viljandimaa Suure-Jaani vald Võlli küla Juurika AJ F1 rekonstrueerimistööd
 • Elektrilevi OÜ IS2134 Viljandimaal Verilaske külas F1-Sooviku(Viljandi M) rekonstrueerimine
 • Elektrilevi OÜ IS2160 Viljandimaa Kõo vald Paaksimaa AJ F2 rekonstrueerimistööd
 • Elektrilevi OÜ LL1696 Valgamaa, Otepää vald, Nüpli küla, Setanta kinnistul OÜ Nuustaku SPA peakaitsme suurendamine
 • Elektrilevi OÜ LL2100 Karste päikesepargi liitumine
 • Elektrilevi OÜ IL2954 Võru linn VGT AJ ümberpaigutamine ja võrgu ümberehitustööd
 • Elektrilevi OÜ IL3415 Võru linn Männiku AJ F1 rekostrueerimistööd
 • Elektrilevi OÜ IP2175 Pärnumaa, Are vald, Niidu küla Mõnuvere alajaama fiidri F2 rekonstrueerimine
 • Elektrilevi OÜ IS2316 Viljandi maakond, Viljandi vald, Kookla küla, Pärsti I (Võhma) F2 fiidri
 • Elektrilevi OÜ IS2377 Pärnumaa, Saarde vald, Lodja küla, Lille AJ F3 rekonstrueerimistööd
 • Elektrilevi OÜ LL2285 Viljandi, Tallinna tänav 58, kaitsme nimivoolu suurendamine
 • Barrus AS I osa võrgu ümberehitus kliendi soovil
 • Maanteeamet Väimela ristmiku valgustus
 • Põhimaantee nr 9 Ääsmäe – Haapsalu – Rohuküla km 49,406-49,779 valgustus
 • Riigitee nr 2 Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa ja riigitee nr 1 Tallinn – Narva ristmike valgustus
 • Põlva Saverna maantee side -ja elektrivõrgu ümberehitus
 • Taristuhaldus OÜ Võru Taara linnaosa valgustus
 • Toftan AS saeveski side ja elektri välistrassid
 • Barrus AS kliendi üleminek 0,4 kV liitumiselt 10 kV võrgu liitumine.
 • Antsla-Kobela kergliiklustee side ja valgustus
 • Põlva linn Jaama tn valgustus
 • Riidaja küla välisvalgustus
 • Valio AS trepikoja elektritööd
 • Mäksa valla välisvalgustite vahetus
 • Luhamaa maanteepiiritollipunkti renoveerimine
 • Võru, Katariina tn 1 korterelamu renoveerimine
 • Piusa Piirivalve kordon
 • Põlgaste Kultuurimaja saal
 • UPM Kymmene Otepää AS Tootmise laienduse üldelektri- ja sidevõrkude kaablitööd
 • UPM Kymmene Otepää AS Katlamaja üldelektritööd
 • AS Laatre Piim laut
 • Uue-Antsla tänavavalgsutuse pikendus
 • SA Võru Sporidkeskuse spordisaali sulgpalliväljakute valgustus
 • Võru Instituut
 • Barrus AS kontorihoone
 • Sänna mõis
 • Kuperjanovi JP side laiendus
 • Elektrilevi OÜ Oru tn 21a liitumine Viljandi
 • Elektrilevi OÜ Koeru 35/10 kV AJ aia ja maanduse ehitus
 • Võru- Põlva- ja Valgamaa liiklusohtlike ristmike valgustused
 • Riigiteel nr 92 Tartu – Viljandi Rannu-Jõesuu silla valgustite paigaldamine
 • Saku vald Urda kergtee valgustus
 • Ants Taheva numbrilugemissüsteemi liitumine
 • Elektrilevi OÜ Võrumaa Antsla käidupiirkonna 0,4 kV ÕL rekonstrueerimistööd
 • Elektrilevi OÜ Võru maakond, Mõniste käidupiirkonna õhuliinide rekonstrueerimine
 • Elektrilevi OÜ Võrumaa, Võru käidupiirkonna õhuliinide rekonstrueerimine
 • Barrus AS AJ 2
 • Elektrilevi OÜ Viljandimaa, Siitami F2,Tiri F3, Uue-Kariste F1, el.rikete vähendamine
 • Elektrilevi OÜ Viljandimaa, Jaama F3, Jaanuhansu F3, Kurvitsa F1
 • Elektrilevi OÜ Valgamaa Õru vald Uniküla AJ F1 rekonstrueerimistööd
 • Elektrilevi OÜ Põlvamaa, Vastse-Kuuste vald Lootvina F2 kliendiprobleemi lahendamine
 • Elektrilevi OÜ Põlvamaa Värska vald Metsasalu kinnistu EV kagupiiri LP nr 27 liitumisühenduse ehitustööd
 • Elektrilevi OÜ Võrumaa, Roosisaare pingeprobleemi lahendamine
 • Elektrilevi OÜ Viljandimaa Suure-Jaani vald Mesila AJ F5 rekonstrueerimistööd
 • Otepää, Vanaraua tee tänavavalgustuse ehitus
 • Räpina ja Värska keskpinge alajaama maandused
 • Võrumaa Kutsehariduskeskuse vana katlamaja olmeruumide remont
 • Pinest AS tootmishoone laiendus
 • Lasteaed Sõleke ehitustööd
 • Förmann NT AS saeliin
 • Lõunakeskuse H&M tugevvoolutööd
 • Polar-Deko OÜ tootmise laiendus
 • Veriora-Viluste kergliiklustee välisvalgustus
 • Järvere puurkaevu automaatikatööd
 • Mapri Ehitus OÜ – Andri Peedo kitselauda tugevvoolutööd