2017

 • Korteriühistu Rõuge Karp peakilbi vahetus ja korruse kilpide korrastustööd
 • Elektrilevi OÜ Põlvamaa, Värska vald, Metsa kinnistu, EV kagupiiri LP nr 34 liitumisühenduse ehitustööd
 • Elektrilevi OÜ IL4389 Võrumaa, Misso vald, Kivitee AJ F2 rekonstrueerimistööd
 • Ülenurme Gümnaasiumi välitööd
 • Meriste Puit OÜ tootmiskompleksi elektrisüsteemi hooldustööd
 • Elektrilevi OÜ IL4626 Võru maakond, Misso vald, Käbli(Mõniste) F3
 • Elektrilevi OÜ IL4543 Võru maakond, Mõniste vald, Orandu(Mõniste) F1
 • Elektrilevi OÜ IL4625 Võrumaa, Vastseliina vald, Linnuse AJ F3 rekonstrueerimistööd
 • Elektrilevi OÜ IL4388 Võrumaa, Vastseliina vald, Saarte AJ F1 rekonstrueerimistööd
 • Elektrilevi OÜ IL4305 Võrumaa, Vastseliina vald, Salu AJ F3 rekonstrueerimistööd
 • Elektrilevi OÜ IL4279 Võrumaa, Vastseliina vald, Morosuu F1 el.töökindluse tagamine
 • Elektrilevi OÜ IL4563 Võrumaa, Mõniste vald,  Vastse-Roosa F2 el.töökindluse tagamine
 • Barrus AS kuivati elektritööd
 • Barrus AS külmlao elektritööd
 • Osula Põhikooli fuajee ajutine valgustus
 • Avraal AS liimpuidu 10 kV kaabli paigaldus
 • Barrus AS 2*1600 kVA alajaama paigaldus koos välisvõrguga
 • Maanteeamet Põhitee nr 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla Saunja ristmiku valgustus
 • Võru Vallavalitsus Parksepa valgustuse ehitus
 • Maanteeameti lõuna regiooni 2017 aasta riigiteede valgustus
 • Arke Lihatööstuse AS juurdeehitustööd
 • Scaleter OÜ betoonelementide tootmishoone
 • Elektrilevi OÜ Tehase 2 tootmishoone kinnine kaeve
 • Elektrilevi OÜ Külaoru AJ välisuste vahetus ja uste rekonstrueerimine
 • Elektrilevi OÜ Kooli AJ, Nähri AJ, Valgamaal asuvate alajaamade hoonete korrastustööd
 • Elektrilevi OÜ Tsirguliina tootmisbaasi elektrivõrgu ümberehitustööd
 • Torma Vallavalitsus Vaiatu külakeskuse teedele tänavavalgustuse ehitus
 • Hummuli Vallavalitsuse hoone juurdeehitus
 • Elektrilevi OÜ IL4458 Orava vald, Mäe-Lehtla AJ F3 rekonstrueerimistööd
 • Elektrilevi OÜ IS1934 Häädemeeste-Ikla 15kV fiidri rekonstrueerimistööd
 • Elektrilevi OÜ IL4753 Varstu vald, Punsa küla, Ala(Mõniste) F1
 • Semuehitus AS – Koidula läbivalgustusseadme viilhalli projekteerimis- ja ehitustöö
 • Semuehitus AS – Vastseliina Päästekomando elektrisüsteemide projekteerimise- ja ehitustööd
 • Võru tänavavalgustuse ehitus
 • Wentelax OÜ liitumine
 • Saverna-Kooli tee kergliiklustee valgustus
 • Polar-Deko OÜ kalorifeeride toite vedu
 • Äri- ja eluhoone Jakobi 38, Tartu
 • Elektrilevi OÜ IS2080 Pärnu maakond, Surju vald, Paikuse vald, Vaskrääma F2 rekonstrueerimine
 • Elektrilevi OÜ IL4020 Valgamaa, Tõrva linn, Walko komplektalajaama 15 kV jaotusseadme rekonstrueerimine ja kaabelliinide ehitamine
 • Elektrilevi OÜ IL4079 Valgamaa, Puka vald, Puka II AJ F4 rekonstrueerimistööd
 • Elektrilevi OÜ IL4555 Valgamaa, Karula vald, Vendamäe AJ F3 rekonstrueerimistööd
 • Elektrilevi OÜ TL0336 Valgamaa, Tõlliste vald, Tsirguliina tootmisbaasi elektrivõrgu ümbereshitustööd
 • Andres Trumm eramu
 • Mooste Farmerid OÜ – Kambja tööstushoone
 • Räpina-Köstrimäe kergliiklustee ehitus
 • Otepää Kultuurikeskuse 2.etapp
 • Nöörimaa Toidukeskus
 • Võru Vallavalitsus Väimela valgustuse ehitus
 • Võru Vallavalitsus Kosevälja valgustuse ehitus
 • Pühajärve Puhkekeskuse fuajee laiendus
 • Võru jalg- ja jalgrattatee valgustuse rajamine
 • Lusti Lasteaed
 • MTA Põlva kontori elektripaigaldise rekonstrueerimine
 • Are aleviku ja Suigu küla tänavavalgustus
 • Helme aleviku tänavavalgustuse rekonstrueerimistööd
 • Linna küla kergliiklustee valgustuse ehitustööd
 • Elektrilevi OÜ IL4207 Põlvamaa, Orava vald,  Lepassaare-Orava fiidri rekonstrueerimine
 • Elektrilevi OÜ TL0389 Põlvamaa, Maarja 1, Oja, elektrivõrgu ümberehitus
 • Elektrilevi OÜ IS2689 Pärnu linn, Haapsalu mnt, Luha/Kroomi AJ võrgu ümberehitamine
 • Elektrilevi OÜ LP1710 Pärnu maakond, Are vald, Kurena küla, AS Treffex, Torfex(Pärnu-Jaagupi)
 • Elektrilevi OÜ LL2251 Võrumaa, Mõniste vald, Mõniste lüpsifarmi elektriliitumine
 • Alexela Tapa tankla gaasitankuri elektritööd
 • Alexela Tartu tankla juurdeehitus
 • Kagukeskuse autopesula
 • Barrus AS laohoone elektritööd
 • Võru Spordikeskuse aeroobikasaali valgustus
 • Warmeston OÜ PVC halli elektritööd
 • HeSveKa&Co AS tootmishoone elektritööd
 • Laatre Piim AS  farmi  2.etapp
 • Võru Keskraamatukogu lugemissaali valgustus
 • Torfex AS peakaitsme suurendamine
 • Maanteeameti Lõuna regiooni ristmike projekteerimise- ja ehitustööd
 • Tabivere kergliiklustee tehnovõrgud
 • Ilumetsa raudteejaama tehnovõrgud
 • Kagukeskuse parkla
 • Lambakasvatajate Ühistu – Lambakasvatus
 • Alexela tankla veetrass
 • Järvere-Sõmerpalu kergliiklustee
 • Hargla koolihoone osaline ümberehitus
 • Põlva Keskväljaku tehnovõrgud
 • Põlva J.Käisi tänava tehnovõrgud
 • Valga linna tänavavalgustuse laiendustööd
 • Lüllemäe keskuse elektritööd
 • AS Valumehaanika metalli valutsehh
 • Elektrilevi OÜ LL2837 Valgamaa, Puka vald, Alajärve talu kaitsme nimivoolu suurendamine
 • Orava raamatukogu ruumide rekonstueerimine
 • Leevi rahvaraamatukogu ruumide väljaehitamine
 • Võrumaa Matsuri tänavavalgustus
 • Põlgaste kergliiklustee valgustus
 • Kääpa kergliiklustee valgustus
 • Kordonite autode laadimiskilbid
 • Laeva Meierei tootmishoone laiendus
 • Maanteeameti Võru büroo elektritööd
 • Keeni raudteejaama siseelektripaigaldise rekonstrueerimine
 • Puka raudteejaama siseelektripaigaldise rekonstrueerimine
 • Mooste tootmishoone valgustite väljavahetamine
 • Avraali spordisaali valgustite väljavahetamine ja PJK vahetus
 • Elektrilevi OÜ IL4045 Võrumaa, Vastseliina-Meremäe 10 kV fiider, KP võrgu ehitus
 • Elektrilevi OÜ IL4979 Valgamaa, Helme vald, Kalme (Tõrva) F3 fiidri rekonstrueerimine
 • Elektrilevi OÜ Põlvamaa, Värska vald, Kremesova küla, Kremesova (Räpina) fiider 1
 • Võru linna jõulukaunistused