2018

Elektrilevi OÜ IL4901 Võrumaa, Võru vald, Neemre F2 nõuetekohasuse tagamine
Elektrilevi OÜ IL4895 Võrumaa, Setomaa vald, Niitsiku F2 nõuetekohasuse tagamine
Elektrilevi OÜ Võrumaa, Setomaa vald, Kremessova küla, Kremesova (Räpina) fiider 1
Elektrilevi OÜ IL4979, Valgamaa, Tõrva vald, Kalme (Tõrva) F3 fiidri rekonstrueerimine
Elektrilevi OÜ IL4932 Valgamaa, Otepää vald, Kullipesa2 F2 nõuetekohasuse tagamine
KÜ Kopli 7 Otepää elektritööd
Võru Magaziini juurdeehituse elektritööd
Elektrilevi OÜ IL4900 Võrumaa, Setomaa vald, Sabolda AJ F1 õhuliini rekonstrueerimine
Elektrilevi OÜ IL4931 Võrumaa, Setomaa vald, Koksina AJ F9 rekonstrueerimine
Elektrilevi OÜ IL4488 Võrumaa, Setomaa vald, Toomasmäe AJ F1 rekonstrueerimine
Elektrilevi OÜ IL4967 Võrumaa, Setomaa vald, Puugnitsa küla, Asuri alajaama F3 nõuetekohasuse tagamine
Elektrilevi OÜ IL4929 Võrumaa, Võru vald, Kamnitsa küla, Kamnitsa alajaama F1 ja F2 rikete vähendamine
Elektrilevi OÜ IL4164 Põlvamaa-Võrumaa, Ruusa-Leevi fiidri rekonstrueerimine
Elektrilevi OÜ IL4146 Valgamaa, Otepää vald, Tsirguliina-Kooba 10 kV rekonstrueerimine
Elektrilevi OÜ LP4263 Viljandimaa, Abja-Paluoja, Põllu puhastusseade el. ehitustööd
Piirissaare Päästedepoo elektritööd
Linnu talu OÜ Võime lauda elektripaigaldise ehitus
Cristella VT OÜ tootmise laienduse V etapp
Lasva kergliiklustee valgustus
Eedeni kaubanduskeskuse välisvõrgud
Riigimaantee nr 49 Sultsi asula valgustus ja telekommunikatsioon
Riigimaantee nr 45 ja 63 Värska asula valgustus ja telekommunikatsioon
Riigimaantee nr 62 Kauksi asula valgustus ja telekommunikatsioon
Riia-Pihkva Misso riigimaantee nr 7 Tsiiruli valgustus
Elektrilevi OÜ IL5045 Valgamaa, Otepää vald, Kuretalu AJ F1 rekonstrueerimistööd
Elektrilevi OÜ IS2703 Pärnumaa, Tõstamaa alevik, Tõstamaa-Liu fiidri rekonstrueerimistööd
Elektrilevi OÜ IL4322 Põlvamaa, Räpina vald, Ruusa-Leevaku fiider el. tööd
Elektrilevi OÜ IL5459 Valgamaa, Otepää piirkonna 0,4 kV ÕL rekonstrueerimistööd
Elektrilevi OÜ IL5388 Võrumaa, Võru piirkonnas 0,4 kV ÕL rekonstrueerimistööd
Elektrilevi OÜ IL4390 Võrumaa, Mõniste vald, Kuutsi AJ F1 rekonstrueerimistööd
Elektrilevi OÜ IL4966 Võrumaa, Setomaa vald, Metsakese AJ F2 rekonstrueerimistööd
Tori Vallavalitsus, Suigu aleviku tänavavalgustuse rekonstrueerimistöö
Tori Vallavalitsus, Sauga aleviku tänavavalgustuse rekonstrueerimistöö
Kohila Vallavalitsus-Kohila valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine 1670 valgustuspunkti
Tallinna Kommunaalamet- Muinasjutu lasteaia välisvalgustuse rekonstrueerimistööd
Tallinna Kommunaalamet- Tuule lasteaia välisvalgustuse rekonstrueerimistööd
Häädemeeste Vallavalitsus- Reiuküla, Reiujõe, Kivialliku, Killi ja Karu tee tänavavalgustuse ehitus
MTÜ Misso Vabatahtlikud- Misso Päästekomando depoo ehitus
Riigi Kinnisvara AS- Saatse piirivalvekordoni renoveerimine
Jaagor Grupp OÜ- Võru Kreutzwaldi Kooli kunstmurukattega jalgpalliväljaku valgustus
Riigi Kinnisvara AS- Tabivere Päästekomando hoone elektrisüsteemi täiendamine
Riigi Kinnisvara AS- Viljandi politseihoone parkla laadimiskilpide paigaldamine
Riigi Kinnisvara AS- Abja-Paluoja Päästekomando garaaziustele fooride paigaldus
Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutus- Vastseliina Piiskopilinnuse kabeli ja linnuseala ehitustööd
Selista Ehitus OÜ- PVC halli elektripaigaldise ehituse
Põlva Kesk 42 sissesõidu ja kergliiklustee tänavavalgustus
Osula Varese maantee ja kergtee valgustuse ehitustööd
Võrumaal Võru piirkonnas 0,4 kV ÕL rekonstrueerimistööd IL5388
KH Energia-Konsult AS – LED valgustite paigaldustööd maanteevalgustuse taristu renoveerimiseks
Räpina Vallavalitsus -Räpina Sadama püügivahendite hoiuplats
Männiksaare kinnistu päikseelektrijaama võrguühenduseks vajaliku liitumisühenduse ehitamine
Võru Linnavalitsus-Võru linna optilise valguskaablivõrgu projekt
Valgamaa Otepää vald Pühajärve AJ F2 rekonstrueerimistöö IL5518
RMK kontorihoone II korruse ümberehitus, elektripaigaldis
Ehitustrust AS- Eedeni kaubanduskeskuse kauplus H&M elektripaigaldis
ICP Solutions OÜ- Võrusoo katlamaja
Põlva Vallavalitsus-Põlva staadion
Valga Vallavalitsus- Valga põhikooli osaline rekonstrueerimine ja laiendamine tugevvoolupaigaldis
AS Valga Haigla-Valga Haigla tervisekeskuse elektripaigaldise tugevvool
AS Võru Vesi kontorihoone osaline rekonstrueerimine ja juurdeehitus
Helme Graanul OÜ -Helme kontorihoone elektripaigaldis
AS Salome-Räpina mnt 18a ärihoone püstitamine
Embach Ehitus- Eesti Teede TPH  
Embach Ehitus-Otepää Konsum
Lääneranna Vallavalitsus-Koonga tänavavalgustuse rekonstrueerimine